Samfélag

OR, Veitur, Orka náttúrunnar og Ljósleiðarinn gegna því samfélagslega hlutverki að fólk njóti vatnsveitu, fráveitu, rafveitu, hitaveitu og gagnaveitu. Yngsta dótturfélagið, Carbfix, vinnur gegn loftslagsvánni.

Veigamesta samfélagslega ábyrgð Orkuveitu Reykjavíkur felst í því að grunnþjónusta sé áreiðanlega fyrir hendi, á sanngjörnu verði og að ánægja sé meðal viðskiptavina með þjónustuna.

Hér er þróun afhendingaröryggis veituþjónustu sýnd, ánægja viðskiptavina og ánægja starfsfólks.

Ánægja viðskiptavina 2017-2022

*Mælingum Ljósleiðarans á ánægju með þjónustuna var breytt á árinu 2019. Síðan þá hefur vikulega verið hringt í um 100 viðskiptavini og þau spurð út í ánægju með þjónustuna.

Orka náttúrunnar hlýtur Íslensku ánægjuvogina fjórða árið í röð

Fjórða árið í röð varð Orka náttúrunnar efst íslenskra raforkusala í Íslensku ánægjuvoginni og auk þess hækkaði einkunn fyrirtækisins fyrir ánægju viðskiptavina meira en hjá nokkru öðru fyrirtæki sem mælingin nær til. Tilkynnt var um niðurstöðu vegna ársins 2022 í janúar 2023.

Ánægjuvogin - svart letur

Þjónustuöryggi veitnanna

Útreikningur á afhendingaröryggi er byggður á aðferð sem lengi hefur verið við lýði hjá rafveitunum. Hún byggist á því að samanlögð lengd hverrar truflunar hjá þeim notendum sem fyrir henni verða er deilt niður á alla viðskiptavini hverrar veitu. Veitur tóku þessa aðferð upp fyrir hitaveitu árið 2015 og fyrir vatnsveitu 2016. Myndritið byggir á eingöngu fyrirvaralausum truflunum, þegar ekki er hægt að gera viðskiptavinum viðvart um truflunina fyrirfram. Þjónusturof vegna skipulegs viðhalds er því ekki talið með.

Verðlagsþróun sérleyfisþjónustu Veitna

Frá því að Orkuveitu Reykjavíkur var skipt upp að lagaboði í ársbyrjun 2014 hafa allar gjaldskrár sérleyfisþjónustu lækkað að raungildi. Línuritið að neðan sýnir hvernig gjaldskrár sérleyfisþjónustu Veitna hafa þróast frá ársbyrjun 2014 miðað við vísitölu neysluverðs, sem sýnd er sem lárétt lína. Raunlækkun vatnsgjalds er 28%, rafmagnsdreifingar 24%, hitaveitu 6% og 3% raunhækkun varð á gjaldskrá fráveitu frá ársbyrjun 2014 til ársloka 2022.

Þróun gjaldskráa veituþjónustu 2014-2022

Starfsánægja

OR og dótturfélögin hafa gengið í gegnum miklar breytingar síðustu ár. Ánægja starfsfólks samkvæmt reglubundnum vinnustaðargreiningum hefur vaxið og mælst á styrkleikabili allt frá árinu 2014. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft mikil áhrif á vinnustaðinn frá því snemma árs 2020. Það ár jókst starfsánægja lítillega en sækir svo aftur til fyrra horfs á árinu 2021 og helst óbreytt 2022. Starfsánægja hjá fyrirtækjunum innan samstæðu Orkuveitu Reykjavíkur telst enn talsvert mikil í samanburði við íslenskan vinnumarkað í heild, en á árinu 2019 var markið sett á að stafsánægja mældist 4,5 fyrir árslok 2023.

Landshringur Ljósleiðarans

Ljósleiðarinn leggur nú landshring með þéttu neti ljósleiðaraþráða til þess að efla öryggi fjarskipta í landinu.

Skattaspor OR

KPMG hefur tekið saman skattaspor OR samstæðunnar á árinu 2022. Skattaspor OR samanstendur af sköttum sem eru gjaldfærðir í rekstri samstæðunnar og þeim sköttum sem félögin innan hennar innheimtu og stóðu skil á til ríkis, sveitarfélaga og lífeyrissjóða.

Á árinu 2022 nam skattaspor OR samtals 8.919 mkr. Skýrsla um það er í viðhengi að neðan.