Erindi til þjónustuvers

Árið 2022 voru skráð liðlega 154 þúsund erindi til sameiginlegs þjónustuvers OR, Veitna, Orku náttúrunnar, Ljósleiðarans og Carbfix og fjölgaði þeim talsvert frá árinu áður. Flest voru frá viðskiptavinum sem voru að skila mælaálestri sjálfir og þar á eftir komu fyrirspurnir og önnur erindi vegna reikninga. Í myndritinu sést skipting erindanna eftir málaflokkum og í viðhengi að neðan er sérstök grein gerð fyrir ábendingum og kvörtunum vegna umhverfismála. Þar er líka sagt frá tilkynningum til leyfisveitenda og tilefnum þeirra.

Bundnar eru vonir við að innleiðing sjálfvirks álesturs orkunotkunar, sem hófst á árinu 2021, dragi verulega úr þörf fyrir fyrirspurnir viðskiptavina af því tagi. Unnið er skipulega að því, samhliða því að eldri mælum er skipt út, að sjálfsafgreiðsla viðskiptavina verði sem greiðust.

Samstarf við leyfisveitendur, hagsmunaaðila og viðskiptavini er starfsfólki samstæðu OR mikilvægt því slík samvinna beinir athygli og áhersluatriðum að því sem skiptir fólk mestu máli. Dæmi um slíkt eru reglubundnir fundir með leyfisveitendum og miðlun upplýsinga frá OR samstæðunni á samfélagsmiðlum.

Erindi viðskiptavina við þjónustuver

Lipurri innheimta skilar meiri árangri

Á undanförnum árum hefur OR unnið markvisst að umbótum á innheimtu viðskiptakrafna. Áhersla er á að hjálpa fólki sem lendir í vanskilum út úr þeim. Úrræðum þjónustufulltrúa til að leysa úr málum hefur verið fjölgað og skerpt hefur verið á innheimtuferlinu öllu. Þetta hefur átt þátt í því að vanskil hafa minnkað og lokunum vegna vanskila fækkað.

Á helsta áhrifaári kórónuveirunnar á mannlíf og athafnalíf, 2020, fækkaði lokunum en fjölgaði aftur 2021. Um þriðjungur allra lokana árið 2022 var hinsvegar vegna breytts verklags við söluaðilaskipti, það er að lokunum er nú beitt til að knýja viðskiptavini til a velja sér eitthvern raforkusalanna á markaði. Án þessa hefði lokunum fækkað milli áranna 2021 og 2022.

Fjöldi lokana vegna vanskila 2006-2022